Adresgegevens:

Stichting Yorany helpt Guática
Jupiterstraat 69
1562 WN Krommenie

 

tel: 06-28557126

kvk: 64269116

RSIN: 8555.92.503

ANBI: sinds 30-09-2015

 

Initiatiefnemer:   Yorany Broekhuizen,

ik stel me graag aan u voor onder het kopje Yorany boven aan deze pagina.

 

Bestuursleden:

Voorzitter:                                  Nicoline Duinmeijer           In functie 30-09-2015   Gezamenlijk bevoegd                 

Secretaris:                                 Helen Lambriex                 In functie 30-09-2015   Gezamenlijk bevoegd  

Penningmeester:                       Rick Broekhuizen              In functie 30-09-2015   Gezamenlijk bevoegd  

Bestuurslid:                               Juanita Meierdrees            In functie 17-10-2015   Gezamenlijk bevoegd  

Bestuurslid:                                Rob van Biemen               In functie 17-10-2015   Gezamenlijk bevoegd  

 

Doelstelling                                                                                                  

De stichting stelt zich ten doel om de leefomstandigheden te verbeteren voor de armste inwoners van Guática en omgeving.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

-Door een contactpersoon in te schakelen in Colombia die de regels kent, de mensen kent en weet wat er nodig is en/of uitzoekt wat er nodig is.

-Door in samenwerking met de contactpersoon en de lokale bevolking de veiligheid/leefbaarheid van woningen, schoolgebouwen en schoolpleinen te verbeteren met behulp van lokale aannemers en vrijwilligers.

-Door het stimuleren van educatie inclusief voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs en door analfabetisme en laaggeletterdheid te bestrijden door middel van het opzetten van buurtprogramma’s voor ongeschoolde volwassenen.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

                                                                                                                                            

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:                                

  1. Giften en donaties;
  2. subsidies en sponsorbijdragen;
  3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
  4. op andere wijze verkregen baten;

 

Bestuur: de stichting bestaat uit minimaal 3 bestuursleden, waarin familieleden geen meerderheid kunnen hebben. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend mits de voorzitter geen familielid is.

 

Beloningsbeleid

Stichting Yorany helpt Guática kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

* De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

 * Kosten die een bestuurder in de uitoefening van hun functie maakt worden door de stichting vergoed.  

 * De stichting is een non-profit organisatie en de vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen. Het geworven geld wordt rechtstreeks ingezet in Guática en omgeving ten behoeven van de doelen van de stichting.

* De contactpersonen in Colombia ontvangen een tegemoetkoming in de onkosten. Zij hebben niet de financiële middelen om dit zelf te bekostigen.

* De vergoedingen worden verantwoord in jaarlijks financieel overzicht.

 

 Opheffing: bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan stichting Hogar, zoals door de bestuursleden overeengekomen in de bestuursvergadering.

 

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting. Dit wordt verklaard in het jaarlijks financieel overzicht.

 

Stichting Yorany helpt Guática:

  • Houdt de donateurs op de hoogte van de gang van zaken middels een nieuwsbrief via de website.
  • Werft geen donaties via commercials of betaalde advertenties.
  • Werkt vanuit een thuisbasis, er zijn geen kantoorkosten.

 

Ons meerjarig beleidsplan vindt u onder het kopje plan bovenaan deze pagina

en onze acties en nieuws vindt u onder het kopje nieuws boven aan deze pagina.