Meerjarig beleidsplan voor de Stichting Yorany helpt Guática.

      

      

 1. De stichting is genaamd: Stichting Yorany helpt Guática, korte naam Stichting Guática.
 2. Zij is gevestigd te Jupiterstraat 69, 1562 WN, Krommenie
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Zaanstad

 

Voorwoord

Voor u ligt het stichtingsplan van stichting Yorany helpt Guática, verder te noemen stichting Guática. Stichting Guática is opgericht  om de armste gezinnen van Guática in Colombia te ondersteunen bij het verbeteren van hun woonleefsituatie en het stimuleren van educatie. Wij zien educatie als één van de belangrijkste manieren voor de gezinnen om de armoede achter zich te kunnen laten. Om zich te kunnen ontwikkelen, om talenten te ontdekken en deze te kunnen gebruiken is een veilige omgeving/woonsituatie en onderwijs nodig.

Deze stichting is opgericht nadat ik, Nicoline, in de zomer van 2015, met onze (adoptie)dochter Yorany haar biologische moeder Rosa in haar geboortedorp Guática hebben gezocht en gevonden. Rosa behoort tot de armste inwoners van Guática. Ze woont in bij het gezin van haar oudste dochter in een klein ernstig vervallen huisje van klei en bamboe. Er wonen vier kinderen in huis, waarvan de oudste Jhon 13 jaar is. Door het gebrek aan gezinsinkomen zal hij voortijdig school moeten verlaten om te gaan werken en een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Wij gaan ervoor zorgen dat Jhon zijn school afmaakt en volgens zijn wens kapper kan worden. Dit willen wij als stichting ook kunnen doen voor de andere kinderen in Guática.

                   

Hierdoor kwamen wij er ook achter dat er meerdere gezinnen in Guática onder de armoede grens leven en in gevaarlijk slecht onderhouden huisjes wonen. Yorany wil hier wat aan doen en wij als ouders hebben besloten haar hierin te ondersteunen door de oprichting van deze stichting.

Colombia kent wel hulpprogramma’s voor de armste mensen van het land. Helaas bereikt deze hulp deze mensen maar moeizaam omdat deze mensen vaak niet kunnen lezen en/of schrijven en hierdoor niet weten waar ze moeten aankloppen en wat de regels zijn. Onze contactpersoon uit Pereira kan hen hierbij helpen.

 

Doelstelling                                                                                                  

De stichting stelt zich ten doel om de leefomstandigheden te verbeteren voor de armste inwoners (mens en dier) van Guática en omgeving.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

-Door een contactpersoon in te schakelen in Colombia die de regels kent, de mensen kent en weet wat er nodig is en/of uitzoekt wat er nodig is.

-Door het stimuleren van educatie inclusief voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs en door analfabetisme en laaggeletterdheid te bestrijden door middel van het opzetten van buurtprogramma’s voor ongeschoolde volwassenen.

-Door in samenwerking met de contactpersoon en de lokale bevolking de veiligheid/leefbaarheid van woningen, schoolgebouwen en schoolpleinen te verbeteren met behulp van lokale aannemers en vrijwilligers.

 

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

                                                                                                                                            

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:                                

 1. het stichtingskapitaal
 2. subsidies en dona­ties;
 3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. andere verkrijgin­gen en baten

 

Personeel

Initiatiefnemer:                                                 Yorany Broekhuizen

Voorzitter:                                                        Nicoline Duinmeijer

Secretaris:                                                       Helen Lambriex

Penningmeester:                                              Rick Broekhuizen

Bestuurslid:                                                      Juanita Meierdrees

Bestuurslid:                                                      Rob van Biemen

 

Werkwijze

Stichting Guática werft in Nederland donateurs en fondsen om de armste families van Guática te ondersteunen. De kosten van deze fondsenwervende acties houden wij zo laag mogelijk. De website wordt gemaakt via een gratis provider door een vrijwilliger en deze zal de website ook onderhouden.

De stichting is een non-profit organisatie en de vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen. Het geworven geld wordt rechtstreeks ingezet in Guática en omgeving ten behoeven van de doelen van de stichting.

De contactpersonen in Colombia ontvangen wel onkostenvergoeding. Zij hebben niet de financiële middelen om dit zelf te bekostige

Stichting Yorany helpt Guática:

 • Houdt de donateurs op de hoogte van de gang van zaken middels een nieuwsbrief via de website.
 • Werft geen donaties via commercials of betaalde advertenties.
 • Werkt vanuit een thuisbasis, er zijn geen kantoorkosten.

 

 

 

Doel voor 2019

 

Voor januari 2019 willen we geld en kleding inzamelen. We willen heel graag Jhon (15) ondersteunen om te zorgen dat hij zijn opleiding kan af maken. Jhon woont met zijn opa en overgrootvader in een heel slecht onderhouden klein hutje van klei en bamboe. Vaak is er geen geld om boodschappen te doen en Jhon gaat hierdoor vaak met een lege maag naar school toe. Leren is dan wel heel erg moeilijk. Ook heeft Jhon geen toegang tot het internet wat school opdrachten steeds moeilijk maakt. Wij willen deze situatie verbeteren. Jhon heeft om vol het te houden een tablet van ons gekregen zodat hij toegang heeft tot het internet op het plein van Guática. De regering van Colombia probeert heel Colombia van Wifi te voorzien en Guática is inmiddels aangesloten. We zorgen er voor dat er regelmatig boodschappen gedaan kunnen worden en in januari willen we graag iets doen aan hun huisje. Hier hebben we de stichting echt voor nodig. Wie o wie zou wil ons bij dit doel helpen?

 

We hopen op uw financiële steun om onze wensen/doelen voor Guática en omgeving te kunnen uitvoeren.

 

Vriendelijke groeten van het bestuur van Stichting Guática en Yorany.

Adres: Jupiterstraat 69, 1562 WN te Krommenie TEL: 06-28557126.

Rekeningnummer: NL71 SNSB 0926 3263 76 t.n.v. Stichting Yorany helpt Guática.